Nawigacja

Niedziela 21.09.2014

Drodzy Uczniowie, na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, a także zapoznać się    z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Ilość odwiedzin: 47138

Witamy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce

 

 „ Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych”

     

 

Aktualności

 • UWAGA RODZICE!

  Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

    Program „Wyprawka szkolna” przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej.

  Ponadto programem objęto uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem,
  • z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wszyscy uczniowie, z wyjątkiem uczniów kl. I.

  W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc ze względu na kryterium dochodowe,      w roku bieżącym kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę.

 • „Ale to już było…"

    25 czerwca bieżącego roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudziczce odbyło się podsumowanie roku szkolnego 2013/2014.

  Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji  dyrektora Pani Anny Tuły – Nowacińskiej  podsumowującej pracę Zespołu w mijającym roku szkolnym.

    Pierwszy semestr skupiał się wokół wewnątrzszkolnego projektu „Lokomotywa wciąż ma parę – tak jak my” związanego z Rokiem Tuwimowskim.

 • 26 czerwca 2014 r. odwiedziła nas pani pielęgniarka szpitala MSW w Głuchołazach - Agata Bobowska. Na spotkaniu uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

    Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantoma i stosu bandaży.

    Na zakończenie, życząc bezpiecznych wakacji, Pani Agata wyraziła nadzieję, że uczniowie nie będą musieli poznanych zasad  wykorzystywać w praktyce.

 • 26 czerwca 2014r. na podwórku szkolnym pojawił się wóz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, ciągnąc za sobą łódź ratunkową. Ten ciekawy zestaw wzbudził powszechne zainteresowanie uczniów i przedszkolaków.

  Podczas zajęć przeprowadzonych przez strażaków dzieci przypomniały sobie i utrwaliły numery ratunkowe oraz zasady zgłaszania zdarzeń.

  Poznały również  bezpieczne zasady zachowania się nad wodą. Z wielkim zainteresowaniem słuchały, w jaki sposób strażacy ratują osoby poszkodowane przebywające w wodzie.

 • Kiermasz używanych podręczników

  W dniu 26 czerwca 2014r. (czwartek) o godzinie 11.50 odbędzie się w bibliotece szkolnej kiermasz używanych podręczników.

 • Stypendium za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

   

  Michał Zieniuk – kl. VI, średnia 5,5

  Patrycja Kościelniak – kl. V, średnia 5,27

  Zofia Boruszak – kl. V, średnia 5,27

  Alicja Sługocka – kl. IV, średnia 5,27

   

  Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu to:

   

  Klasa I:

  Jakub Kruk

  Jakub Nowak

 • W dniach 23-24 maja 2014r. w naszej szkole odbyły się  zajęcia w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii pod hasłem „Ptasi świat i jego tajemnica”.

  Wzięli w nich udział uczniowie klasy V i VI.

  Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się w godzinach popołudniowych i trwały do późnych godzin wieczornych. Uczniowie po ciepłej kolacji i tańcach, których nie było końca, udali się na zasłużony spoczynek do wyznaczonych klas.

  Wczesnym rankiem, po śniadaniu rozpoczęły się warsztaty plastyczne na świeżym powietrzu. Następnie udaliśmy się do lasu obserwować i rozpoznawać ptaki.

 • Rok 2014 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Oskara Kolberga - wspaniałego muzyka, kompozytora, a przede wszystkim wybitnego polskiego etnografa i folklorysty o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie.

    W wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych utrwalił wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał on, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu Polski.

  Z okazji 200 rocznicy jego urodzin w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce 22 maja 2014 r. została zorganizowana przez Panią Joannę Bieńkowską wystawa dzieł Oskara Kolberga oraz prac plastycznych uczniów przedstawiających stroje ludowe. Na otwarciu wystawy obecni byli zaproszeni goście: Pani Zofia Komuszyna - doktorantka muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pani Janina Stanisz -  opiekun biblioteki przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce.         

 • 21 maja 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. W konkursie klas III Kamila Kościelniak zajęła III miejsce, a Wojtek Boruszak został Królem Ortografii wśród uczniów klas II.

  Serdecznie gratulujemy !

  Zosia Rożek

 • 20 maja 2014 r. na zebraniu rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce.

  Celem działalności naszej organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej i integracja społeczności lokalnej wokół działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
E-mail szkoły: sprudziczka@poczta.onet.pl
Telefon: (077)4376676
Regon 532406434 NIP 755- 18-29-850
Adres szkoły: Rudziczka 266, 48-200 Prudnik