Nawigacja

Sobota 31.01.2015

Drodzy Uczniowie, na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, a także zapoznać się    z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Ilość odwiedzin: 57550

Witamy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce

 

 „ Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych”

     

 

Aktualności

 •       14 stycznia 2015 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Rudziczce imienia Przyjaciół Dzieci.

       Gości, tuż za progiem, otoczyła  tajemnicza atmosfera, którą spotęgowało przedstawienie -  „Opowieści z Narnii”.
  W tajemniczy świat dziecięcej wyobraźni wprowadziła wszystkich obecnych   grupa teatralna „Koloseum”.

 • Mikołajki

  5 grudnia gościł w naszej szkole Św. Mikołaj, który obdarował wszystkich uczniów wspaniałymi prezentami.

 • Zbiórka darów

  1 grudnia uczniowie naszej szkoły zakończyli zbiórkę darów w ramach pomocy dla osób mieszkających na terytorium Ukrainy. Wszystkie zebrane dary trafiły do rąk organizacji zajmującej się pomocą dla Ukrainy.

 • Zabawa andrzejkowa

  28 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez SU. Imprezie towarzyszyły liczne wróżby i zabawy andrzejkowe.

 • Święto Niepodległości

  Jak co roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

  To ważny dzień dla każdego Polaka, gdyż przypomina nam o wyzwoleniu Polski z niewoli zaborców. Uczniowie klas IV – VI, deklamując wiersze i śpiewając piosenki, wyjaśnili trudne dzieje naszej Ojczyzny.

 •         Dzień 29 października 2014 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów. Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz rodziców i uczniów.

           Uczniowie klasy I przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Następnie zostali poddani „egzaminowi” przygotowanemu przez uczniów klasy II i III. Dzielnie wykonali zadania i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia ślubowania. Pani dyrektor Anna Tuła-Nowacińska, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty przygotowane przez kolegów z klasy drugiej i trzeciej, a także od rodziców. Na zakończenie wszyscy mile spędzili czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

 •        Na początku roku szkolnego p. dyrektor, Rada Pedagogiczna  wraz z uczniami i ich rodzicami podjęli decyzję o potrzebie wyboru Patrona i nadania szkole imienia.

         Całej społeczności szkolnej zaprezentowano różne propozycje. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły do ścisłego finału zakwalifikowali dwie kandydatury: księcia Jana Dobrego i Przyjaciół Dzieci.

 • Harmonogram organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych

  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce

  w roku szkolnym 2014/2015

 • 22 września  2014 r. Komisja Wyborcza w składzie:

  • Joanna Grzesło – opiekun Samorządu Szkolnego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
  • Agnieszka Wasylewicz – przedstawiciel Rady Rodziców
  • Patrycja Sługocka – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

  policzyła  zgłoszone kandydatury i stworzyła listy rankingowe.

        Wśród rodziców i uczniów  zwyciężyła kandydatura Księcia Jana Dobrego, wśród nauczycieli, pracowników obsługi i administracji kandydatura Przyjaciół Dzieci.

 • Kuchnia od kuchni - dzieci uczą się gotować

  W dniach 26 – 27 września 2014 r. uczniowie klas IV – V przystąpili do zadań projektowych pod hasłem „Kuchnia od kuchni - dzieci uczą się gotować”.

  Głównym celem zajęć było:

  • kształtowanie właściwego nawyku żywieniowego oraz kultury spożywania posiłków,
  • rozwijanie zainteresowania dzieci „sztuką kulinarną”,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z instrukcji.

  Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego odżywania. Doskonalili umiejętności ruchowe podczas gier i zabaw, rozwijali umiejętności estetycznego oraz prawidłowego nakrywania do stołu . Dzieci wykonały smaczny i zdrowy podwieczorek. Na zakończenie wieczoru nastąpiła degustacja pysznych pierogów.

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
E-mail szkoły: sprudziczka@poczta.onet.pl
Telefon: (077)4376676
Regon 532406434 NIP 755- 18-29-850
Adres szkoły: Rudziczka 266, 48-200 Prudnik